Các mẫu Sập thờ bán chạy tại Hà Nội

Liên hệ

  •  Giá sập thờ gỗ mít: 22 triệu (chân 20) – 23 triệu (chân 22) – 25 triệu (chân 24)
  • Giá sập thờ gỗ gụ: 23 triệu (chân 20) – 24 triệu (chân 22) – 25 triệu (chân 24)
  • Kích thước: Dài 1m97 hoặc 2m17 x rộng 1m07 x cao 1m17
  • Khuôn tranh: 4 phân
  • Ván mặt: 1.2 phân
  • Dạ (yếm): 5 phân
  • Bàn cúng cơm: 5 triệu
  • Hoàn thiện: Sơn PU hoặc đánh vecni
  • Giá đã bao gồm hoàn thiện, lắp đặt, vận chuyển miễn phí bán kính 50km